Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Pula
Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije
Svake subote u župnom uredu su župne kateheze za prvopričesnike: u 10h za hrvatsku grupu, a u 10.45 za talijansku grupu.
Kateheze za krizmanike su svake srijede u 17h za talijansku grupu i svake nedjelje nakon župne mise u 10:30 za hrvatsku grupu.

Raspored misa i kateheza

Mise kroz tjedan

Katedrala u 7:30 ili 17:00 (ako su naručene sv. mise)

Misericordija 18:00

Franjevački samostan sv. Franje 18:00

Mise nedjeljom

Misericordija u 8:00, 18:00

Katedrala u 9:00 (na talijanskom jeziku/ messa in italiano)

Katedrala u 10:30 Misa za narod

Franjevački samostan sv. Franje 11:30, 18:00

KATEHEZE

Prvopričesnici: hrvatska grupa subotom u 10:00h, talijanska grupa subotom u 10:45h (u župnom uredu)

Krizmanici: hrvatska grupa nakon nedjeljne mise u 10:30h, talijanska grupa srijedom u 17:00h (u župnom uredu)

Biskupija

Biskup