Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Pula
Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije
  1. Ovaj tjedan Crkva slavi:

u srijedu, Sv. Ivana don Bosca

u petak, Prikazanje Gospodinovo

u subotu, Sv. Blaža

  1. Svaki utorak u Misericordiji ozganiziramo “ Duhove večeri za mlade“, u 18:00 sati Sveta Misa, a nakon mise klanjanje i slavljene (predvode grupa Jerihon).
  2. Svaki četvrtak u župnom uredu katedrale u 19:00 sati organiziramo Biblijsku večer- LECTIO DIVINA (Božansko čitanje), to je molitva nad tekstom iz Svetog pisma.
  3. U ponedjeljak 1.2024 u 20:00 sati započinju kateheze za mlade i odrasle. Kateheze će se održavati u dvorani župe svaki ponedjeljak i četvrtak u 20:00 sati.
  4. U petak Crkva slavi Svijećnicu blagdan Prikazanja Gospodinova u Hramu, taj dan slavimo i Dan posvećenog života. Svečana Sv. Misa s obredom blagoslova svijeća bit će u Misericordiji u 18:00 sati.
  5. U petak u Misericordiji je klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom od 9 do 18:00 sati i prilika za sv. ispovijed od 9:00-13:00.
  6. U subotu slavimo Blaža – biskupa i mučenika, Sveta Misa bit će u Misericordiji u 8:00 sati, nakon mise bit će blagoslov
  7. U subotu u župnoj dvorani bit će vjeronauk za prvopričesnike: u 10 sati (za hrvatsku grupu).
  8. Vjeronauk za krizmanike bit će u nedjelju nakon župne mise u 10:30.

Raspored misa i kateheza

Mise zornice

05:45 - Katedrala, jutarnja molitva časoslova (ulaz iz Kandlerove ulice)

06:30 - Katedrala mise zornice svako jutro (od ponedjeljka do petka)

Mise kroz tjedan

Katedrala u 8:00 ili 17:00 (ako su naručene sv. mise)

18:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (zimsko računanje vremena)

19:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (ljetno računanje vremena)

Mise nedjeljom

08:00 - Misericordija

09:00 - Katedrala u 9:00 (na talijanskom jeziku/ messa in italiano)

10:30 - Katedrala u 10:30 Misa za narod

11:30 - Franjevački samostan sv. Franje

18:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (zimsko računanje vremena)

19:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (ljetno računanje vremena)

KATEHEZE

Prvopričesnici: informacije o katehezama za prvopričesnike potražite u župnim obavijestima

Krizmanici: svake nedjelje nakon župne mise u 10:30

 

Biskupija

Biskup Ivan Štironja