Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Pula
Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije

Biskup Dražen Kutleša

MONS. DR. DRAŽEN KUTLEŠA
BISKUP POREČKE I PULSKE BISKUPIJE

Nakon završenog sjemeništa na Klasičnoj gimnaziji Ruđer Bošković u Dubrovniku nastavlja studij filozofije i teologije na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1993. za Mostarsko-duvanjsku biskupiju.

Godine 1994. postigao je bakalaureat pri Teološkom fakultetu u Zagrebu, a 2001. na Papinskom sveučilištu Urbaniana postiže doktorat iz kanonskog prava.

Od 1993.-1995. bio je župni vikar u mostarskoj katedrali. Od 1998.-2006. obavljao je sljedeće službe: župni upravitelj u Grudama, docent kanonskog prava na Teološkom institutu u Mostaru, vicekancelar u biskupijskoj kuriji, član zbora konzultora i prezbiterijalnog vijeća, član Komisije Iustitia et pax Biskupske konferencije BiH. Od 2006. djelatnik je Kongregacije za biskupe u Vatikanu. Od 2011. suradnik je Kongregacije za kauze svetih i disciplinu sakramenta.

Dana 17. listopada 2011. papa Benedikt XVI. imenovao ga je biskupom koadjutorom Porečke i Pulske biskupije. Dana 10. prosinca 2011. zaređen je za biskupa. Glavni zareditelj je bio kardinal Marc Ouellet, prefekt Kongregacije za biskupe, a suzareditelji mons. Ivan Milovan, biskup porečki i pulski i mons. Ratko Perić, biskup mostarsko – duvanjski. Dana 14. lipnja 2012. imenovan je dijecezanskim biskupom Porečke i Pulske biskupije.


Grb biskupa

GRB
OPIS GRBA
Biskupski grb mons. Dražena Kutleše izradio je dr. Renato Poletti (Rim). Ujedno je priredio heraldički opis grba i tumačenje biskupskoga gesla prema arhaičnom nazivlju i rječniku koji donosimo u hrvatskom prijevodu.

Prema crkvenoj katoličkoj heraldičkoj tradiciji, grb jednoga biskupa tradicionalno je sastavljen od:
- jednoga štita koji može imati razne oblike (uvijek svodiv na izgled heraldičkoga štita) i sadrži simbolizme preuzete iz osobnih ideala, ili obiteljskih tradicija, ili pozivanja na vlastito ime, životno okruženje, ili na drugo;
- jednoga procesionalnoga križa s poprečnim krakom, u zlatu, postavljena in palo, odnosno okomito iza štita;
- jedne donje trake koja donosi geslo obično napisano crnom bojom. U našem slučaju izabrao se štit gotskoga stila, klasičan i često upotrebljavan u crkvenoj heraldici, i zlatan križ u obliku lista djeteline, ukrašen s pet crvenih kamenova koji podsjećaju na pet Kristovih rana.

Heraldički opis (blazonatura) štita biskupa Kutleše

Grb je sastavljen od dva polja na vrhu u kojima se nalaze zlatna zvijezda (7) i kruna hrvatskih kraljeva, te od središnjeg prostora grba gdje se nalazi lađa s istaknutim monogramom XP.


GESLO
U tebe se, Gospodine, uzdam! (Ps 31,15)

Riječi biskupskoga gesla mons. Kutleše uzete su iz Psalma 31. U svojoj suočenosti sa zadaćama i pogiblima života čovjeka mora imati oslonce na koje može računati, utočište u koja će se skloniti, da ga ne umrtvi tjeskoba, već da ustraje unatoč kušnjama nadajući se da će postići cilj. To utočište je Gospodin koji upravlja povijesnim događanjima u kojima se nalazi njegova Lađa kojom sigurno upravlja prema njezinom cilju.
Geslo, također, izražava veliko pouzdanje biskupa Kutleše u Božju providnost i mudrost. Usto, isto geslo je izabrao i mučenik blaženi kard. Alojzija Stepinca, kojeg novi biskup na poseban način štuje i utječe mu se u svojim molitvama.

TUMAČENJE
Dva plava polja koja se šire na desno i na lijevo simbol su nepokvarenosti nebeskoga svoda, ideala koji se uspinju prema gore; predstavlja odvajanje od zemaljskih vrjednota i uzlaženje duše prema Bogu. U središnjem polju se nalazi lađa s hrvatskim obilježjima koja stoji na burnim valovima. Lađa simbolizira Crkvu koja se nalazi u burnim vremenima a kojom upravlja Isus Krist. Kristov monogram (XP: grčka slova hi i ro, prva slova Kristova imena Hristos) ističe se ponajprije na jedru lađe da bi naznačilo središnje mjesto Krista u Crkvi koju vodi i kojom upravlja u burnim povijesnim vremenima.
U gornjem lijevom polju (heraldički desno) stoji zvijezda koja simbolizira Blaženu Djevicu Mariju, Majku Isusovu i duhovnu Majku našu, koja se naziva i Zvijezda jutarnja, a u desnom polju (heraldički lijevo) kruna hrvatskih kraljeva, koja podsjeća na Tomislavgrad gdje je krunjen prvih hrvatski kralj Tomislav, a gdje je rođen biskup Kutleša.

Raspored misa i kateheza

Mise zornice

05:45 - Katedrala, jutarnja molitva časoslova (ulaz iz Kandlerove ulice)

06:30 - Katedrala mise zornice svako jutro (od ponedjeljka do petka)

Mise kroz tjedan

Katedrala u 8:00 ili 17:00 (ako su naručene sv. mise)

18:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (zimsko računanje vremena)

19:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (ljetno računanje vremena)

Mise nedjeljom

08:00 - Misericordija

09:00 - Katedrala u 9:00 (na talijanskom jeziku/ messa in italiano)

10:30 - Katedrala u 10:30 Misa za narod

11:30 - Franjevački samostan sv. Franje

18:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (zimsko računanje vremena)

19:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (ljetno računanje vremena)

KATEHEZE

Prvopričesnici: informacije o katehezama za prvopričesnike potražite u župnim obavijestima

Krizmanici: svake nedjelje nakon župne mise u 10:30

 

Biskupija

Biskup