Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Pula
Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije
  1. U ponedjeljak 17.svibnja u 19:45 u katedrali bit će susret krizmanika i roditelja za svetu krizmu.
  2. U petak u Misericordiji je klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom od 9 do 12 sati i prilika za ispovijed.
  3. U subotu bit će župna kateheza za prvopričesnike u župnom uredu, talijanska grupa u 9 sati, a hrvatska u 10 sati.
  4. U subotu 22. svibnja u 10:00 sati u katedrali, bit će proba za krizmu i nakon probe sv. ispovijed  za krizmanike, kumove i roditelje.
  5. U subotu nakon probe i ispovjedi za krizmanike i kumove, u 11:30 bit će čišćenje i uređenje Katedrale. Molim sve vjernike koji mogu, da nam pomognu u ovoj akciji čišćenja katedrale.
  6. U nedjelju 23. svibnja Crkva slavi svetkovinu Duha Svetoga (Pedesetnice), i ujedno svoj rođendan. U pulskoj katedrali u 11:30, naši mladi primit će sakrament Svete Krizme. Svečano slavlje i obred Svete Krizme predvodit će Ivan Milovan, porečki i pulski biskup u miru. Zato sljedeće nedjelje u katedrali sv. misa neće započet u 10:30 nego u 11:30.

Raspored misa i kateheza

Mise kroz tjedan

Katedrala u 8:00 ili 17:00 (ako su naručene sv. mise)

18:00 - Misericordija

18:00 - Franjevački samostan sv. Franje

Mise nedjeljom

08:00 - Misericordija

09:00 - Katedrala u 9:00 (na talijanskom jeziku/ messa in italiano)

10:30 - Katedrala u 10:30 Misa za narod

11:30 - Franjevački samostan sv. Franje

18:00 - Misericordija

18:00 - Franjevački samostan sv. Franje

KATEHEZE

Prvopričesnici: ---

Krizmanici: ---

Biskupija

Biskup