Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Pula
Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije

 

RASPORED MISA

KATEDRALA i MISERICORDIA

od 4.9.2022 do 11.9.2022

 

DATUM

SVETAC

NAKANA

Nedjelja

4.9.2022

XXIII. Nedjelja kroz godinu

8:00

Misericordia

+Engjel Spaqi

9:00

Katedrala

Messa in italiano

10:30

Katedrala

Pro popolo

19:00

Misericordia

Po nakani

Ponedjeljak

5.9.2022

Sv. Majka Terezija

19:00

Katedrala

+ Ljek Paluca

19:00

Misericordia

Nema mise

Utorak

6.9.2022

Svagdan

17:00

Katedrala

Nema mise

19:00

Misericordia

+Engjel Spaqi

Srijeda

7.9.2022

Sv. Marko Križevčanin

17:00

Katedrala

Nema mise

19:00

Misericordia

+Barbara Halužan

Četvrtak

8.9.2022

Rođenje BDM

Mala Gospa

17:00

Katedrala

Nema mise

19:00

Misericordia

+Drago i Marta Čičić

Petak

9.9.2022

Sv. Petar Clever.prez.

17:00

Katedrala

Nema mise

9-19

9-13

19:00

Misericordia

Misericordia

Misericordia

Klanjanje

Ispovijed  

+Engjel Spaqi

Subota

10.9.2022

Svagdan

17:00

Katedrala

Nema mise

19:00

Misericordia

+Engjel Spaqi

Nedjelja

11.9.2022

XXIV. Nedjelja kroz godinu

8:00

Misericordia

Po nakani za Luciju

9:00

Katedrala

Messa in italiano

10:30

Katedrala

Pro popolo

19:00

Misericordia

+Engjel Spaqi

 

ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE-KATEDRALA

  Župnik: don Rikardo Lekaj  098 932 84 84  Župni vikar: don Leonard Škec 091 891 04 94

Raspored misa i kateheza

Mise zornice

05:45 - Katedrala, jutarnja molitva časoslova (ulaz iz Kandlerove ulice)

06:30 - Katedrala mise zornice svako jutro (od ponedjeljka do petka)

Mise kroz tjedan

Katedrala u 8:00 ili 17:00 (ako su naručene sv. mise)

18:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (zimsko računanje vremena)

19:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (ljetno računanje vremena)

Mise nedjeljom

08:00 - Misericordija

09:00 - Katedrala u 9:00 (na talijanskom jeziku/ messa in italiano)

10:30 - Katedrala u 10:30 Misa za narod

11:30 - Franjevački samostan sv. Franje

18:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (zimsko računanje vremena)

19:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (ljetno računanje vremena)

KATEHEZE

Prvopričesnici: informacije o katehezama za prvopričesnike potražite u župnim obavijestima

Krizmanici: svake nedjelje nakon župne mise u 10:30

 

Biskupija

Biskup Ivan Štironja