Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Pula
Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije

 

RASPORED MISA

KATEDRALA i MISERICORDIA

od 25.9.2022 do 2.10.2022

 

DATUM

SVETAC

NAKANA

Nedjelja

25.9.2022

XXVI. Nedjelja kroz godinu

8:00

Misericordia

+ Marija Dorkić

9:00

Katedrala

Messa in italiano

10:30

Katedrala

Pro popolo

19:00

Misericordia

+ Engjel Spaqi 

Ponedjeljak

26.9.2022

Sv. Kuzma i Damjan

17:00

Katedrala

Nema mise

19:00

Misericordia

+ Liza Grmek

Utorak

27.9.2022

Sv. Vinko Paulski

17:00

Katedrala

Nema mise

19:00

Misericordia

Po nakani

Srijeda

28.9.2022

Svagdan

17:00

Katedrala

Nema mise

19:00

Misericordia

Po nakani

Četvrtak

29.9.2022

Sv. Mihael, Gabriel i Rafael arkanđeli

17:00

Katedrala

Nema mise

19:00

Misericordia

Po nakani

Petak

30.9.2022

Sv. Jeronim

17:00

Katedrala

Nema mise

9-19

9-13

19:00

Misericordia

Misericordia

Misericordia

Klanjanje

Ispovijed  

Po nakani

Subota

1.10.2022

Sv. Terezija od Djeteta Isusa

15:00

Katedrala

Vjenčanje: Luka Batel i Lucija Bočkai

19:00

Misericordia

+ Zorko Križanac

Nedjelja

2.109.2022

XXVII. Nedjelja kroz godinu

8:00

Misericordia

Na čast Presvetog Srca Isusova

9:00

Katedrala

Messa in italiano

10:30

Katedrala

Pro popolo

19:00

Misericordia

Po nakani 

 

ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE-KATEDRALA

  Župnik: don Rikardo Lekaj  098 932 84 84  Župni vikar: don Leonard Škec 091 891 04 94

Raspored misa i kateheza

Mise zornice

05:45 - Katedrala, jutarnja molitva časoslova (ulaz iz Kandlerove ulice)

06:30 - Katedrala mise zornice svako jutro (od ponedjeljka do petka)

Mise kroz tjedan

Katedrala u 8:00 ili 17:00 (ako su naručene sv. mise)

18:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (zimsko računanje vremena)

19:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (ljetno računanje vremena)

Mise nedjeljom

08:00 - Misericordija

09:00 - Katedrala u 9:00 (na talijanskom jeziku/ messa in italiano)

10:30 - Katedrala u 10:30 Misa za narod

11:30 - Franjevački samostan sv. Franje

18:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (zimsko računanje vremena)

19:00 - Misericordija, Franjevački samostan sv. Franje (ljetno računanje vremena)

KATEHEZE

Prvopričesnici: informacije o katehezama za prvopričesnike potražite u župnim obavijestima

Krizmanici: svake nedjelje nakon župne mise u 10:30

 

Biskupija

Biskup